Přírodovědná naučná stezka 2

Otázky vytiskneme, rozstříháme a rozmístíme po parku nebo po lese. Děti dostanou papír a tužku, obchází jednotlivé úkoly a zapisují správné odpovědi.
Po ukončení hry společně zkontrolujeme a vyhodnotíme. 

 Autoři: Městský dům dětí a mládeže Ostrov