Land art

  • Pomůcky: přírodniny, nůžky na stromky, kbelíček na sbírání přírodnin
  • Popis činnosti: Pozorujte, jak se krásně příroda na jaře mění. Nasbírejte s dětmi co nejvíce zajímavých přírodnin různých barev i tvarů a zkuste z nich společně vytvořit přírodní umělecké dílo bez použití štětců či malířského plátna. Tvořit můžete různé obrazce, populární mandaly nebo třeba skřítka v lidské velikosti. Nůžky na stromky vám mohou pomoci při sbírání či zastřihávání přírodnin na stejnou velikost. Výtvor můžete vyfotit a zaslat na e-mail: technika@ddmtrinec.cz. Samozřejmě nezapomeň napsat k obrázku své jméno, příjmení a věk. Nejlepší výtvory pak budeme prezentovat na našich webových stránkách a v DDM. Návod s obrázky zde.


Autoři: Dům dětí a mládeže Třinec