Analogová fotografie je cool

Někteří vyznavači tradiční technologie říkají, že skutečnou fotografií je ta, která vzniká cestou negativ – film a následně zvětšováním na fotografický papír. Ideálně, když sám autor zvětšeniny ve fotokomoře vyvolá. V něčem mají pravdu. Omezená délka filmu s omezeným počtem snímků vás nutí více přemýšlet o motivu, ještě před stisknutím spouště, než je tomu u digitálního "jentakcvakání". Film neumí formát RAW a neodpustí vám, když na něj pustíte nevhodné množství světla. Takže přemýšlíte, před stisknutím spouště, zda médium zvládne stíny i světla a zda vaše myšlenka je tak nosná a zda má vůbec cenu snímek pořizovat.
V tomto mohou mít pravdu, přístup je jiný, bližší třeba malíři, který si také dobře rozmyslí, kvůli čemu si napne malířské plátno.
Pro objektivitu je ale potřeba připomenout, že význam slova fotografie je kresba, psaní světlem. A tak ve výsledku tolik nezáleží na záznamovém systému. Diváka zaujme především obraz, myšlenka, autorství. Přesto lobbuji pro analogovou fotografii, jako zpestření tvorby a pro vlastnosti, které velmi obohacují fotografické vnímání a vyjadřování.

Klub je určen mládeži ve věku 12–19 let. Místem schůzek je fotoateliér Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, Praha 6. Každou středu od 17.00 do 19.00.
K dispozici jsou 2 fotolaboratoře a profesionálně vybavený ateliér. Cena je 2300 Kč za pololetí a 4100 Kč za rok.Autoři: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy