Soutěž „Foto na šňůře 2021“

Soutěž amatérských fotografů „Foto na šňůře 2021“
pořadatel: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy

Dovolujeme si vás přizvat k 28. ročníku naší původní soutěže „Foto na šňůře“. Soutěží se v kategoriích 5 až 9 let (včetně), 10 až 14 let (včetně) a 15+ (bez omezení horní věkové hranice). Pro každý ročník soutěže je vypsáno nové originální téma, které se fotografové snaží co nejoriginálněji zpracovat.

Téma soutěže pro rok 2021 je: "Zázraky přírody"
Příroda okolo nás je opravdu nevyčerpatelnou studnicí nejen nejroztodivnějších tvarů a barev, ale i unikátních evolučních řešení nebo jen těžko pochopitelných symbiotických partnerství. Pokud jsme jen trošku vnímaví a umíme se dívat okolo sebe, najdeme podobných zázraků hned celou řadu. Pro pojmenování tématu 28. ročníku soutěže se tak nejlépe hodí sousloví „Zázraky přírody“ (které je shodou okolností i názvem oblíbeného pořadu České televize). Na ten váš objektivem zdokumentovaný přírodní zázrak se budeme těšit do konce ledna 2021.

Pravidla soutěže "Foto na šňůře"
Do soutěže mohou být přijaty až dva snímky odpovídající vypsanému tématu daného ročníku, které mohl jejich autor sám reálně pořídit. Fotografie, které nebudou ctít zadání soutěže a snímky, na nichž byl někým jiným zachycen přímo „autor“, nebudou do soutěže přijaty. K soutěžním snímkům prosím připojte vždy autorovo jméno, příjmení, věk a případně i název fotografie. Snímky můžete zaslat elektronicky na e-mailové adrese: hrdina@ddmpraha.cz, a to nejpozději do konce měsíce ledna. V průběhu února proběhne hlasování, kdy budou snímky prezentovány jako anonymní, aby bylo vyloučeno možné ovlivnění hlasování. Tři nejlépe hodnocené fotografie z každé kategorie budou na počátku března odměněny.Autoři: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy