Přírodovědná stanice

DDM Sokolov patří mezi vybraná školská zařízení, která zajišťují, na základě krizového opatření vlády ČR, péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, zdravotníků, zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníků ozbrojených sil, zaměstnanců vykonávajících sociální práci a poskytovatelů sociálních služeb. Pedagogičtí pracovníci DDM vytvářejí program na celý den od 6.30 hodin do 16 hodin pro děti školního věku do 10 let.

K tomu využíváme všechny prostory DDM. Kromě domácích úkolů děti sportují, hrají stolní tenis, florbal, discgolf, míčové hry, s vedoucím lezou na umělé stěně a při slunném počasí si užívají na venkovním víceúčelovém hřišti. Nechybí ani taneční disciplíny, stolní hry a výtvarné aktivity, které jsou zaměřeny nejen na Velikonoce. Děti chodí do chovatelské stanice a někteří z nich si už našly mezi zvířátky své oblíbence.

Všichni zaměstnanci se starají o to, aby byl prostor bezpečný, plný přátelské a hravé atmosféry, ke které přispěla MŠ Alšova dobrými obědy a město Sokolov, které jejich dovoz zajišťuje.

      

      

      Autoři: Dům dětí a mládeže Sokolov