Hvězdná zvířátka I.

Hvězdy na obloze kreslí obrázky. Říkáme jim "SOUHVĚZDÍ".
Na noční obloze můžeme najít i hvězdná zvířáta. Poznáte některá ze souhvězdí?

Beran
Souhvězdí Beran se váže s pověstí o zlatém rounu, které hledal Iáson s Argonauty. Pověst praví, že toto je onen beran se zlatým rounem, kterého dostali Frixos a Hellé od Dia na cestu, když je jejich macecha vyhnala z rodných Théb. Hellé se nedržela dost pevně, a tak spadla do moře. Frixos dolétl šťastně až do Kolchidy, kde berana obětoval Diovi a zlaté rouno dal kolchidskému králi.

Býk
V nejstarších nálezech býval Býk zobrazován jako první souhvězdí zvířetníku. Nacházel se v něm jarní bod – počátek zvěrokruhu (dodneška se tento bod přes Berana přesunul až do Ryb).
Podle řecké pověsti se Zeus proměnil v býka a v této podobě unesl krásnou Európu, dceru fénického krále. Býk k ostrovu Kréta plaval, a tak je na obloze vidět pouze hlava a plece Býka.

Delfín
Tento delfín se dostal na oblohu jako pocta delfínům, kteří podle staré antické pověsti zachránili život básníkovi a pěvci Ariónovi, když ho lupiči hodili do moře.
Delfín je sice malé, ale nápadné souhvězdí těsně u východního okraje Mléčné dráhy. Často je mylně pokládán za Malý vůz.

Drak
Tento drak hlídal vstup do zahrady Hesperidek, odkud měl Héraklés přinést zlatá jablka. Héraklés draka přemohl a jablka získal. Za věrnou službu u brány do zahrady Hesperidek byl drak přenesen na oblohu. Tam se vine kolem pólu mezi oběma medvědy. Hlavu má natočenu k Héraklovi tak, jako by ho chtěl ještě dodatečně napadnout.

Had
Had je znak opatrnosti a moudrosti. Stal se pomocníkem lékaře Aesculapa. Často býval zobrazován s holí, kolem které se vinul had.
Souhvězdí Hada je rozděleno Hadonošem na dvě části.

Havran
Podle řecké báje poslal Apollón havrana, aby mu donesl pohár vody určené jako oběť Diovi. Havran se cestou usadil na fíkovníku, aby si odpočinul. Dostal chuť na fíky, a protože ještě nebyly zralé, čekal, až dozrají. Po dlouhé době se vrátil k Apollónovi a vymlouval se, že mu Hydra nedovolila vodu nabrat. Apollón však lež prohlédl a potrestal ho. Musí teď stát před pohárem čisté vody a nesmí se napít. Hydra pohár hlídá.

Lektor: Mgr. Jana ŠimůnkováAutoři: Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou