Hvězdná zvířátka II.

Pokračujeme v představování některých souhvězdí.

Holubice
Toto souhvězdí leží nad Lodní zádí. Loď Argo byla mnohými pokládána za Noemovu archu, v níž se biblický patriarcha zachránil se svou rodinou a s veškerým zvířectvem při potopě světa. Holubice přináší v zobáku ratolest na znamení, že byla na pevnině a že vody tedy ustupují. Dvě nejjasnější hvězdy bývali nazývány Dobří poslové.

Honicí psi
Honicí psi zaujímají nenápadnou oblast pod ojí Velkého vozu. Bývá znázorňováno jako dva psi, kteří honí oba medvědy kolem pólu. Vede je na vodítku Bootes (Honák). Původně se jmenovali Asterion a Chara. Je to poměrně nové souhvězdí, které zavedl do hvědných map Hebelius v roce 1690.

Hydra
Nestvůra zvaná Hydra sužovala město Lerna. Žila v nedalekých bažinách, měla tělo obrovského hada a devět hlav, z nichž prostřední byla nesmrtelná. Místo každé hlavy, která jí byla sražena, jí vyrostly další dvě. Héraklovi se ji však s pomocí Ioláa podařilo zabít. V její žluči si pak oba namočili šípy, jimiž zasazovali smrtelné rány.
Staří Číňané věřili, že Hydra přináší neštěstí těm, kdož se octnou v jejím vlivu. Když se v rodině nenarodil chlapec, což bylo jedno z největších neštěstí, které mohlo dávnou čínskou rodinu potkat, bylo to jen vinou Hydry.

Chameleón
Toto souhvězdí dostalo svůj název podle malého zvířátka, které mění svou barvu podle prostředí. Všechny hvězdy jsou slabé.

Jednorožec
Jednorožec je výtvor lidské fantazie. Toto zvíře nikdo nikdy neviděl. Měl to být kůň s dlouhým rohem uprostřed čela, velmi rychlý a tuze nebezpečný.

Jižní ryba
V dávných dobách byla v Egyptě uctívána bohyně Eset (Isis). Té pomohla z nesnází malá rybka a za odměnu se dostala na oblohu.

Lektor: Mgr. Jana ŠimůnkováAutoři: Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou