HC4: Jarní ptáček

Lektorka: Markéta Čejková
Videa s tipy a návody pro rodiče s malými dětmi připravují lektorky center pro předškolní děti DDM Praha 4 – Hobby centrum 4#nezastavujeme #hc4online #hc4 #cpd #hobbycentrum4 #StayHomeAutoři: DDM Praha 4 - Hobby centrum 4