Orientační hra – herci

Hra se hodí nejlépe do lesa, do parku. Vytvoříme dvojice a děti vybíhají ze startu.
Na každém stanovišti jsou na výběr odpovědi, které určí směr dalšího stanoviště.
Při špatné odpovědi je družstvo opět na předešlé stanoviště vráceno, aby našlo správnou odpověď.
Vítězí družstvo, které zvládne orientační hru v nejkratším čase.
Pro kontrolu, že družstvo proběhlo všechna správná stanoviště, děti zapisují na svůj papír jména herců.
Pro lepší orientaci přikládáme mapu jednotlivých stanovišť.
Autoři: Městský dům dětí a mládeže Ostrov