Kolektivní hry pro děti

Zde najdete zásobník společných her na tábor, karneval...

Putující klobouk
Stačí rychlý tanec, např. rock and roll a rekvizita, kterou může být „párty“ čepice, klobouk, paruka atp. Pokrývka hlavy se mezi tančícími páry předává z hlavy na hlavu. Každý se snaží ji předat co nejrychleji jinému páru. Pár, který má klobouk nebo čepici déle než pět sekund nebo mu upadl na zem vypadává. Páry nesmí vybíhat z prostoru určeného pro tanec.

Kolující obálka s úkoly
Páry tančí a předávají si obálku s úkoly. V okamžiku, kdy se zastaví hudba musí pár, u kterého je momentálně obálka, vytáhnout jeden úkol, který za povzbuzování ostatních splní. Hra pokračuje do té doby, než je obálka prázdná.

Módní soutěž s přehlídkou
Několik dvojic, vítány budou dvojice rodič + dítě, na znamení vyrazí k bedně s nejrůznějšími a co možná nejvtipnějšími kousky oděvů a postupně vybírají a oblékají svého kolegu ve dvojici. Je dobré mezi oblečení přidat např. potápěčské brýle, ploutve, kombiné, čelenku s čertovskými rohy, svářečskou kuklou atd. Po uplynutí času – 1 písnička – následuje módní přehlídka a konečné vyhlášení nejlepšího páru. Je to velká legrace.

Karikatury
Každý hráč má dlouhý arch papíru. Kreslí se postavy. Poprvé všichni namalují hlavu, obrázek zahnou dospodu a předají hráči po pravé ruce. Tak se postupuje při každé části těla. Postupně hráči dokreslí krk, tělo, nohy, boty a poslední napíší na papír své jméno. Následně se obrázek rozbalí a pokračuje se dál ve tvoření karikatur. Nakonec se uspořádá výstava karikatur a zvolí se jedinci s nejvydařenějšími portréty.

Všimni si detailu
Na stole vytvoříme určitou scenérii z předmětů. Hráč si prohlédne rozestavěné předměty a odejde na chvíli ven. Změníme pozici některého předmětu nebo předmět odebereme či přidáme jiný. Úkolem každého hráče je zjistit, co se na stole změnilo.

Dones co nejvíce věcí
Nasbírat v časovém limitu 3 minuty co nejvíce věcí třeba na S nebo na P...

„Podlez hasičskou hadici“
Seřaďte děti do zástupu a nechte je protancovat pod nataženou zahradní (oficiálně pochopitelně hasičskou) hadicí. Až se vystřídají všechny děti, jde se znovu, jenom hadice je teď o něco níž.

Poklad Inků
Uvařte krupicovou kaši a obarvěte ji jedlým barvivem nazeleno a nechte ji vychladnout. Do kaše zamíchejte omyvatelné ceny nebo jedlé gumové cukrovinky (medvídky, hady, zvířátka). Děti se posadí do kruhu. „Pralesní pudink“ si posílají, a pokud si chtějí vylovit cenu, mohou tak udělat pouze ústy, aby našly část pokladu. Pro tuto hru je třeba pořídit dostatek papírových ubrousků.

Poletující balónek
Pomůcky: nafouknuté balónky
Provedení: Hráči stojí v kruhu. Pustí se hudba a začíná balónková pinkaná. Hráči musí udržet pinkáním balónek ve vzduchu. Pinká se vždy směrem k druhému hráči. Pokud balónek spadne na zem, vypadává hráč, který je nejblíže balónku. V momentě kdy se zastaví hudba, vypadne ten, kdo se dotkl míče naposledy. Hudbu pouští a zastavuje vybraný hráč, který je zády, aby nemohl ovlivnit vyřazení hráče.

Co nejvíc balónků
Nafoukněte balónky a umístěte je na podlaze. (Zbylé jsou do zásoby v případě, že některé prasknou). Každý soutěžící, když na něj přijde řada, má 30 sekund na sebrání a udržení co nejvíce balónků. Za každý balónek získá 1 bod. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce bodů. Děti mohou držet balónky, jak je napadne: pod tričkem, mezi nohama, v podpaží dokonce i v zubech.

Simon říká s balónky (10–15 min.)
Pomůcky: 1 balónek
Provedení: Postavte děti do zástupu. Nechte jedno dítě vyhodit balónek do vzduchu. Když balónek vyhodí, měl by dát instrukce dalšímu dítěti jakou částí těla se má balónku dotknout (hlava, paže, noha, nos atd.). Balónek musí být vždy odražen ze spodu do výše. Pokud dítěti, které je na řadě balónek spadne na zem nebo se ho dotkne špatnou částí těla, pak vypadává ze hry.

Klokani (vyžaduje velký prostor, 10–15 min.)
Pomůcky: 1 balónek pro každé dítě
Provedení: Určete cílovou čáru na jedné straně místnosti a seřaďte děti na druhé straně. Rozdělte děti do dvou skupin a dejte každému dítěti balónek. Každé dítě musí doskákat s balónkem mezi koleny k cílové čáře. Pokud balónek spadne, dítě si ho musí umístit zpět mezi kolena a pokračovat ve skákání. Když dosáhne cílové čáry může vyrazit další člen týmu. Tým, který první skončí, vyhrává.

Pošli balónek (5–10 min.)
Pomůcky: 1 balónek, přehrávač muziky
Provedení: Postavte děti do kruhu a dejte jim balónky. Pokud hraje hudba, děti se snaží posílat si balónek za zády, přičemž drží balónek v rukou co nejkratší dobu. V určitý moment přestane hrát hudba a dítě, které zrovna drží balónek, vypadává ze hry. Takto pokračujte až zůstane poslední dítě.

Balónkový prásk (5–10 min.)
Pomůcky: tolik balónků kolik je dětí, malé dárky či bonbónky. Vyberte počet dárků, kolik chcete mít a očíslujte je. Umístěte malé lístečky s čísly podle připravených dárků do nenafouknutých balónků. Poté balónky nafoukněte a zavěste ze stropu. Nechte každé dítě vybrat balónek, prasknout ho a zjistit, jestli je výherce.

Nošení ping-pongového míčku na lžíci

Vysávání lentilek (20–25 min.)
Pomůcky: lentilky, 1 brčko pro každé dítě a 2 papírové talíře do každého týmu
Provedení: Rozdělte děti do několika týmů po 2–3 hráčích. Naplňte talíře lentilkami. Každý hráč dostane brčko. Až napočítáte do tří, děti začnou sát lentilky pomocí brček z jednoho talíře do druhého. Tým, který první přemístí všechny lentilky, vyhrává.

Mumie (10–15 min.)
Pomůcky: 1 roli toaletního papíru pro 2 děti
Provedení: Rozdělte děti do dvojic, každé dejte jednu roli toaletního papíru. Nechte je rozhodnout, kdo bude balit a kdo se nechá obalit. Při napočítání do tří, děti začnou obalovat od nohou nahoru. Když se papír přetrhne, je potřeba navázat ve stejném místě a pokračovat v obalování. Vyhrává ta dvojice, která skončí jako první a vytvoří nejlepší mumii s co nejmenším počtem částí těla, které jsou vidět.

Graffiti na stěnu
Umístěte velký silný papír (1 x 1 m) na zeď a dejte dětem barvy na napsání přání, namalování obrázků atd.

Kuba řekl
Vyberte jedno dítě, které bude vedoucí a bude stát před ostatními. Bude volat rozkazy jako, Kuba říká: „Dejte ruce nahoru“ nebo „Zvedněte levé koleno“. Skupina musí opakovat pohyby, ale jen tehdy, když řekne „Kuba řekl“. Jinak vypadává ze hry. Poslední, kdo zůstává, vyhrává.

Zavaž co nejrychleji 10 uzlů
Hra vhodná na karneval pro svoji rychlost a možnost zapojit několik dětí najednou. Důležité je vybírat děti stejně věkově zdatné. Nejrychlejší vyhrává.

Novinový tanec
Každý hráč dostane stejně velký kus novin a ten si položí pod sebe na zem. Pro tuto hru se mu stává jeho kouskem tanečního parketu, ze kterého se nesmí vzdálit. Začne hrát hudba a všichni hráči tančí na svých vlastních novinách. Pokud přešlápnou, vypadávají ze hry. Při každém dalším přerušení hudby si zbylí hráči přepůlí svůj kus novin, a tak překládají až do konce, dokud nezůstanou pouze ti nejlepší a z nich nevzejde vítěz. Jednoduchá a velice zábavná hra.

Vyvolávaná
Pomůcky: míč, křída
Popis: Děti stojí po obvodu kruhu, který je nakreslen křídou. Uprostřed je dospělý nebo dítě, které drží míč. Vyhodí míč kolmo do vzduchu a vysloví jméno některého dítěte stojícího na obvodu kruhu. Pak odstoupí stranou. Vyvolané dítě musí vběhnout do středu kruhu a nadhozený míč chytit. Chytne-li ho, nadhazuje samo a vyvolává dalšího. Upustí-li ho, nadhazuje ještě jednou předcházející hráč.

Paleček a Obr
Pomůcky: jeden malý a jeden velký míč
Popis: Děti vytvoří kruh a posadí se na zem. Dvě děti, které jsou v kruhu na opačných stranách, dostanou míče. Jedno dítě je malý Paleček, druhé je velký Obr. Na povel si posílají míč po obvodu kruhu stejným směrem. Malý míč má dohonit větší. Když malý míč dohoní větší, hra končí. Lze změnit směr podávání a může honit Obr Palečka.

Polívka se vaří
Pomůcky: míč
Popis činnosti: Děti jsou rozestoupeny po obvodu velkého kruhu, v jehož středu leží míč. Vedoucí hry říká: Polívka se vaří, maso na talíři, přijde na to, sežere to a bude to… a vysloví jméno některého dítěte. Jmenované dítě vběhne do středu kruhu, zvedne míč a vykřikne: Stát! Ostatní mezi tím utíkají z kruhu ven a na toto znamení se zastaví. Dítě se snaží s míčem někoho zasáhnout. Podaří-li se mu to, zasažené dítě se stane vyvolávačem.

Bum do hrnce
Pomůcky: velký hrnec, velká měchačka nebo palička, drobný dárek (příp. bonbon), šátek
Popis: Pod velký otočený hrnec schováme "drobnost". Děti sedí okolo v kruhu. Vybranému dítěti zavážeme oči a dáme do ruky měchačku. Úkolem je poslepu bouchnout do hrnce, komu se to podaří, získává ukrytou odměnu ("co se v hrnci uvařilo").

Karnevalové (pohádkové) domečky
Pomůcky: nakopírované karnevalové postavičky na formátu A3, přehrávač hudby
Popis: papíry s postavičkami představují domečky, děti okolo nich tančí za doprovodu hudby, po vypnutí hudby se rychle snaží stoupnout na volný list = domeček, domečky postupně (jako v "židličkované") ubíráme, takže pokaždé zbude někdo, kdo nemá domeček, ten ze hry vypadává (tyto děti mohou tvořit okolo ještě hrajících kruh, "fandit" a vypadnuvší hráč má možnost v dalším kole odebrat "domeček"). Vyhrává ten, komu se podaří obsadit poslední zbylý "domeček".
Další pravidlo: kdo list papíru roztrhne, vypadává ze hry.
Hra má několik variant: např. se děti musí ukrýt jen u čaroděje apod.
(Letos nám tyto obrázky slouží i k výzdobě sálu, děti je vybarví apod.)

Leze, leze had
Popis: Děti jdou ve vázaném zástupu za vedoucím dítětem, které děti – hada stáčí do klubíčka. Kdo byl poslední, ten hada rozmotává.
Při tom se říká:
Leze, leze had,
pojď si s námi hrát.
Uděláme tlačenici
tlustou jako jitrnici,
tu já mám rád.

Masopustní štronzo
Popis: Při této hře se reaguje na slovní pokyn. Děti jsou v prostoru, když vedoucí hry zavolá "maso", tak se děti pohybují, na zvolání "pust" se zastaví, ustrnou v pohybu.

Medvědí honička
Popis: Děti utvoří kruh a drží se za ruce, jedno dítě je v roli medvěda a sedí v dřepu uprostřed (může mít masku medvěda). Děti v kruhu chodí do rytmu říkanky:
"Ty medvěde chlupatý, co máš kožich na paty,
rychle, rychle utíkej, všechny si nás pochytej.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, už nás začni honit. Teď!"

Na poslední slovo se všechny rozběhnou a medvěd je honí. Chycený se stává medvědem a hra se opakuje.

Namotávání bonbónu
Pomůcky: tužky, nitě, bonbony
Popis: Na nit uvážeme bonbón (balený). Druhý konec nitě přivážeme na tužku. Děti namotávají nit otáčením tužky, vítězí ten, kdo má bonbon první namotaný. 

Skákání v pytlích

Proběhnutí trasy ve velkých gumových holinkách

Lovení papírových kaprů
Popis: Na vystřižené kapry připevníme kancelářskou sponku. Prut je z tyčky a provázku, na konci s přivázaným magnetem.

Pojídání koláčů se zapečenou mincí
Popis: Upečeme větší koláče uprostřed s mincí. Dvojice dětí se snaží co nejrychleji prokousat k minci.

Slalom v mlze
Popis: Soutěží dvojice. Jeden z dvojice má zavázané oči, druhý ho slovně naviguje po trase.

Lovení jablka
Popis: Ve větší míse necháme plavat jablko. Děti ho loví pouze pomocí úst.

Kreslení poslepu
Popis: Kreslení zadaného motivu se zavázanýma očima.

Odstřihni si odměnu
Popis: Na provázcích jsou zavěšené různé drobné předměty (sladkosti). Děti se zavázanýma očima musí nahmatat některý provázek, pak si mohou dárek odstřihnout. Je to náročnější na organizaci, aby bylo zajištěno bezpečné použití nůžek. Podobným způsobem mohou špendlíkem propichovat nafouknuté balónky.

Házení míčkem na cíl
Popis: Házení malým míčkem na zvolený cíl – do kbelíku, do košíku, papírovému klaunovi (duchovi) do vystřižených úst.

Žonglování
Popis: Žonglování 2 hadrovými míčky, vyhrává ten, kdo vydrží žonglovat celou písničku, aniž by mu míčky spadly.

Pití brčkem
Popis: Děti pijí nápoj ze sklenice brčkem, vyhrává ten nejrychlejší. Zároveň to může být zahájení nebo zakončení nějaké štafety.Autoři: Dům dětí a mládeže Dačice