Parádní věda 9 – Hoření

Hoří? Hoří!

Dneska si ukážeme pokus, který může vyzkoušet doma opravdu každý. Co k tomu budeme potřebovat?

Stačí pouze svíčka, zapalovač (sirky) a sklenice různých velikostí.

Na tomto pokusu si můžeme krásně demonstrovat hoření a přijít tak na princip této chemické reakce! Jedná se o redoxní exotermní reakci, která probíhá za vývoje světla a tepla. Na takové hoření je potřeba splnit určité podmínky. Musíme mít hořlavinu, což může být pevný papír, dřevo nebo kapalný benzín, olej či plynná hořlavina, např. zemní plyn či propan-butan. Uvedené hořlaviny jsou pouze příkladem, nesmíme zapomínat na to, že oheň je dobrý sluha, ale špatný pán. Jako oxidační prostředek nám může posloužit kyslík, který je při hoření nejčastějším oxidačním prostředkem. My však víme z pokusu s prskající prskavkou pod vodou, že kyslík není jediný oxidační prostředek. A takové hoření se pochopitelně neobejde bez tzv. zdroje iniciace, což může být plamen či jiskra. Asi není potřeba zmiňovat, že teplota hraje velkou roli při hoření, protože při určitých teplotách zkrátka nehoří ani ten líh.

Dneska si vyzkoušíme, jestli oheň přežije bez oxidačního prostředku. Koukněte na video, zapalte svíčku, přiklopte skleničkou! Co se stalo? Pokus opakujte s větší sklenicí! Schválně stopujte, jak dlouho vydrží plamínek plápolat v závislosti na velikosti sklenice. Snadno tak přijdete na to, že bez oxidačního prostředku (v našem případě kyslíku) hoření zkrátka neprobíhá. Je jen otázkou času, kdy v prostoru uzavřeném sklenicí dojde kyslík a plamínek zhasne.Autoři: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy