Parádní věda 11 – Burel a peroxid

I přes distanční výuku je v Domečku částečně rušno. Pokusy tu nedělají děti, které se pilně věnují svým kroužkům z domova, nýbrž lektoři, kteří ze Stanice techniků vysílají své hodiny v podobě videokonferencí, čímž děti neochudí o žádnou zajímavou hodinu plnou pozoruhodných témat! PaVěda sice funguje online, ale lektor Táda zkouší pokusy, které doma děti zkoušet nemohou, ba dokonce nesmí! A protože chemikálie potřebné na tyto pokusy se nachází na Stanici techniků, nemůžeme děti o nahlédnutí pod pokličku této chemie ochudit! Zde přiložené video je důkazem, že Stanice žije a chemické pokusy jakbysmet! Vyzkoušeli jsme tedy za vás pokus, kde probíhá tato reakce: 

2 KMnO₄ (aq) + 3 H₂O₂ (aq) → 3 O₂ (g) + 2 MnO₂ (s) + 2 KOH (aq) + 2 H₂O (l).

Na tomto videu lze pozorovat rozklad peroxidu vodíku manganistanem draselným za vzniku spousty produktů! Jedním z produktů je kyslík a voda v podobě páry, kterou můžeme vidět unikat ven prudkou exotermickou reakcí. Kdyby si někdo sáhnul na Erlenmeyerovu baňku, zjistil by, že je velmi horká, takže můžeme s jistotou říci, že při této reakci se uvolnilo do prostoru teplo. Tento efektní a efektivní pokus je zcela jednoduchý, pokud máte tyto dvě potřebné chemikálie, anebo lektora, který vám pokus natočí! Autoři: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy