Počítání od 1 do 30

Vytiskni, pospojuj čísla a najdeš zvířátko, které můžeš vymalovat :-).

 

 Autoři: SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem