Cvičení s overballem

Praktický návod pro cvičení s overbally

Citronová šťáva
Základní postavení: mírný stoj rozkročný, horní končetiny v připažení s tím, že levá dlaň drží overball u těla
Provedení: s výdechem overball stlačíme směrem k tělu, výdrž, s nádechem stlačení uvolníme.

Kotě
Základní postavení: stoj spojný, horní končetiny ve vzpažení vpřed, overball sevřený v dlaních
Provedení: s výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon – overball se dotkne podložky, výdrž, s nádechem se vracíme do základního postavení.(rolování obratle po obratli)

Kolotoč
Základní postavení: mírný stoj rozkročný, horní končetiny ve vzpažení vpřed, overball sevřený v dlaních
Provedení: s výdechem overball předáme pod koleny, s nádechem se vracíme do základního postavení

Metronom
Základní postavení: mírný stoj rozkročný, horní končetiny ve vzpažení, overball sevřený mezi dlaněmi
Provedení: s výdechem provádíme úklony horní části těla doleva, s nádechem se vracíme do základního postavení (to stejné opakujeme vpravo)

Pumpa
Základní postavení: stoj na levé noze, chodidlo pravé nohy je položeno na overballu, horní končetiny volně podél těla
Provedení: s výdechem zatlačíme overball směrem dolů, výdrž, s nádechem stlačení uvolníme (výměna dolních končetin)

Frkačka
Základní postavení: sed, paty na overballu, dlaně opřené o podložku
Provedení: s výdechem přitáhneme kolena k hrudníku, overball kutálíme pod chodidly směrem k hýždím, s nádechem se vrátíme zpět do sedu

Pštros
Základní postavení: sed, dlaně vedle těla opřené o podložku, míček na kolenou
Provedení: s výdechem provedeme ohnutý předklon (břišní stěnu přitáhneme k páteři), čelem se snažíme dotknout míčku, nadechneme se a s výdechem se vracíme do sedu.

Řidič
Základní postavení: sed, horní končetiny v předpažení, overball sevřený v rukou
Provedení: pravidelně dýcháme, střídáme ohnutí pravé a levé dolní končetiny

Letadlo
Základní postavení: sed na overballu, dlaně vedle těla opřené o podložku
Provedení: s výdechem upažíme horní končetiny a balancujeme

Pomerančový džus
Základní postavení: sed, dolní končetiny pokrčené, overball mezi koleny, dlaně vedle těla opřené o podložku
Provedení: s výdechem stiskneme overball, s nádechem stisk uvolníme

Rozvázaná tkanička
Základní postavení: sed roznožný na overballu, špičky směřují vzhůru, horní končetiny v upažení
Provedení: s výdechem provedeme hluboký ohnutý předklon k levému chodidlu. Horními končetinami se dotkneme špičky levé nohy. Výdrž, s nádechem se vracíme do základního postavení (to stejné opakujeme vpravo)

Zvedací most
Základní postavení: sed na overballu, propnuté horní končetiny, dlaně za tělem opřené o podložku, dolní končetiny natažené, opírají se o zem
Provedení: s výdechem zpevníme celé tělo a zvedneme hýždě z overballu, výdrž, s nádechem se vracíme do základního postavení

Trhání jablka
Základní postavení: sed zkřižný skrčmo (turecký sed), dlaně položené na kolenou
Provedení: s výdechem položíme pravou dlaň na podložku a provedeme úklon doprava – levou ruku vytahujeme přes hlavu do dálky, s nádechem se vracíme do základního postavení (to stejné opakujeme vlevo)

Houba
Základní postavení: sed zkřižný skrčmo (turecký sed), horní končetiny ve vzpažení skrčmo, lokty směřují do stran, overball držíme mezi dlaněmi nad hlavou
Provedení: s výdechem stlačíme overball mezi dlaněmi, výdrž, s nádechem stlačení uvolníme

Vosková figurína
Základní postavení: leh na zádech, dolní končetiny natažené, overball umístěn pod patami, horní končetiny podél těla
Provedení: s výdechem zpevníme celé tělo a zvedneme pánev z podložky, hlava i dolní končetiny jsou v prodloužení, výdrž, s nádechem se vracíme do základního postavení

Rybí ploutev
Základní postavení: leh na levém boku, levá ruka ve vzpažení, hlava položená na levé ruce, pravá dlaň se před hrudníkem opírá o podložku, natažené dolní končetiny, overball umístěn mezi kotníky
Provedení: s výdechem zvedneme obě dolní končetiny z podložky, overball nesmí upadnout, výdrž, s nádechem se vrátíme do základního postavení
Účinek: posílení břišního svalstva a vnitřní strany stehen.

Stěrače
Základní postavení: leh na zádech, dolní končetiny v přednožení, overball mezi kotníky, horní končetiny podél těla
Provedení: s výdechem vtáhneme břišní stěnu k páteři a dolní končetiny vychýlíme vlevo, nadechneme se a s výdechem vrátíme dolní končetiny do přednožení, (to stejné opakujeme vpravo)

Jízda na kole
Základní postavení: leh na zádech, overball pod kostrčí, dolní končetiny zvednuté ke stropu, horní končetiny podél těla
Provedení: kruhový pohyb dolními končetinami s pravidelným dýcháním

Klepeta
Základní postavení: leh na zádech, overball pod kostrčí, dolní končetiny natažené v přednožení, horní končetiny podél těla
Provedení: dolní končetiny roznožujeme a dotahujeme do zkřížení v čelné rovině (střídáme pravou a levou nohu)Autoři: Dům dětí a mládeže Dačice