Vnímej melodii a rytmus

Cílem taneční a pohybové průpravy je rozvoj všestranné taneční techniky, tanečního projevu žáků a podněcování tělesné citlivosti vedoucí k správnému držení těla při pohybu na místě i v prostoru. Dále se zaměřuje na rozvoj hudebního cítění žáků tedy vnímání tempa, rytmu, melodie a dynamiky. Učí orientaci v základních směrech pohybu, prostorových drahách a vzájemných vztazích v pohybu. V hodinách děti pracují i s náčiním (míče, stuhy, obruče), pohybově vyjadřují hudební skladby a mají prostor pro improvizaci a rozvoj individuálního pohybového slovníku.

V současné době výuka tanečních a pohybových průprav funguje formou distančního vzdělávání pomocí videozáznamů a písemných podkladů.Autoři: Dům dětí a mládeže Praha 6