HC4: Skřítci – rozcvička

Rozcvičku se skřítky Chytromilem a Neznalínem pro předškolní děti připravily lektorky Markéta Navrátilová a Monika Blechová.
Videa s tipy a návody pro rodiče s malými dětmi připravují lektorky center pro předškolní děti DDM Praha 4 – Hobby centrum 4.
#nezastavujeme #hc4online #hc4 #hobbycentrum4 #cpd #StayHome #WithMeAutoři: DDM Praha 4 – Hobby centrum 4