Jak jsi na tom?

                     

 

JAK JSI NA TOM?

TESTY NEJEN PROTI NUDĚ

 

 

Jste zavření doma a nudíte se? Máte hodně domácích úkolů do školy a chcete si od nich odpočinout? Zkuste si udělat pár zajímavých testů, které zvládnete v pohodlí domova a zjistíte tak plno zajímavých informací o svém vlastním těle. Připravili jsme pro vás 2 testy na zjištění tuku v těle, 2 testy na zjištění zdatnosti vaší tepové frekvence a 2 testy na zdatnost dechu.

 

 

 

 

Testy na poměr tuku v těle:

BMI (Body mast index) – tento test je jednoduchý orientační poměr mezi hmotností a výškou člověka. Proto budeme potřebovat, abyste se teď změřili a zvážili, pokud tyto hodnoty nevíte z hlavy. Když budete mít tyto hodnoty, dosaďte je do rovnice a spočítejte.

 BMI = hmotnost (kg) / výška * výška (m)

Výsledky:

<18,5

18,5-24,9

25-29,9

30-34,9

35<

PODVÁHA

NORMÁNÍ

NADVÁHA

OBEZITA

EXTRÉMNÍ OBEZITA

 

WHR index – tento index určuje poměr mezi obvodem pasu a boků. Podle výsledného poměru se měří, zda je člověk „obézní“. Hodnoty si změřte pomocí krejčovského metru. Obvod pasu se měří na hranici posledního nahmatatelného žebra a boky na horní hranici kyčelní kosti. Naměřené údaje opět vložte do vzorce.

WHR= obvod pasu (cm) / obvod boků (cm)   

Obezita u mužů začíná na výsledné hodnotě >0,9 a už žen >0,85.

Testy na zdatnost tepové frekvence:

Ruffierova zkouška – V této zkoušce máme za úkol vypočítat index zdatnosti (IZ), který spočítáme z naměřených čísel. Měřit budeme naší tepovou frekvenci a to několikrát za sebou. Poprvé ji změříme, když sedíme a jsme zhruba 5 minut v klidu. Tuto hodnotu si zapíšeme jako hodnotu TF. Poté uděláme 30 dřepů za 30 vteřin a ihned po skončení se posadíme a změříme TF1. Další měření provedeme po jedné minutě po skončení dřepů (TF2) a po dvou minutách od skončení dřepů (TF3). Naměřené hodnoty dosadíme do vzorce a spočítáme.

 

*Všechny tepové frekvence se počítají za minutu, stačí ovšem změřit 15 vteřin a vynásobit čtyřmi.

IZ = TF1+TF2+TF3-200 / 10     

Výsledky:

0

<5

<10

<15

<20

Výborný

Velmi dobrý

Dobrý

Průměrný

Podprůměrný

 

Brouhův modifikovaný step test – Podobná zkouška jako Ruffierova. Budeme opět měřit tepovou frekvenci po fyzické zátěži. Zátěž budeme provádět pomocí opakovaného vystupování a sestupování na stupínek. Ten bude vysoký 50cm pro muže, 45cm pro ženy a 30cm pro děti a mládež. Vystupovat budeme střídavě levou a pravou nohou s frekvencí 30 výstupů za minutu po dobu 5 minut. Je zakázáno opírat se při tom rukama o stehna. Tepovou frekvenci pak měříme 30s, a to jednu, dvě a tři minuty po dokončení výstupů. Tyto naměřené hodnoty vložíme do vzorce a vypočítáme.

IZ = (délka cvičení v s) * 100 / (TF1+TF2+TF3)*2   

Výsledky:

Nesportovci

<55

55-64

65-79

80-89

90<

Slabá tělesná zdatnost

Nízký průměr

Vysoký průměr

Zdatný

Velmi zdatný

 

Sportovci

<80

81-100

101-120

121-140

141<

Méně výkonný

Středně výkonný

Dobře výkonný

Velmi dobře výkonný

Výborně výkonný

 

 

Testy na zdatnost dechu:

Apnoická pauza – Neboli zadržení dechu. Tu budeme měřit po normálním nádechu a výdechu, po hlubokém nádechu a výdechu a po hyperventilaci, což je stav, kdy po nějakou dobu zhluboka dýcháme a dostaneme tak více kyslíku do těla.

Nejprve dýcháme normálně a změříme dobu zadržení dechu po normálním klidném nádechu. Poté změříme dobu zadržení dechu po normálním klidném výdechu. Následně změříme dobu zadržení dechu po hlubokém nádechu a hlubokém výdechu. To můžeme porovnat s předchozími hodnotami. Potom asi 1 minutu zhluboka dýcháme, tím dostaneme do těla více kyslíku a snížíme množství oxidu uhličitého. Po této minutě opět změříme dobu zadržení dechu po normálním nádechu a výdechu.

Výsledky:

Klidný dech

Inspirační pauza:

 

Průměrná hodnota

 Muži: 50-60s, Ženy: 40-50s

Exspirační pauza:

 

Průměrná hodnota

Muži: 30-40s, Ženy: 25-35s

Hluboký dech

Inspirační pauza:

 

Exspirační pauza:

 

Hyperventilace

Inspirační pauza:

 

Exspirační pauza:

 

*inspirace (nádech), exspirace (výdech), hyperventilace (zvýšení kyslíku a snížení oxidu uhličitého v těle)

Stangeho test – Zde opíšeme hodnotu inspirační apnoické pauzy po klidném vdechu z předchozího úkolu. Potom uděláme 20 dřepů během 30 sekund. Ihned po skončení dřepů změříme inspirační apnoickou pauzu podruhé. Jednu minutu po změření této druhé doby změříme inspirační apnoickou pauzu potřetí. Hodnoty zapíšeme do tabulky.

 

V klidu

Ihned po zátěži

1 minutu po zátěži

Inspirační apnoická pauza (vteřiny)

 

 

 

 

Zdatní sportovci mají apnoickou pauzu po námaze zkrácenou na polovinu doby oproti zadržení dechu v klidu.

Doba třetí apnoické pauzy bývá u zdatných sportovců stejná jako počáteční, u velmi zdatných se dokonce prodlouží.Autoři: Dům dětí a mládeže Náměšť nad Oslavou