HC4: Bábovky pro ptáčky

Povídání o ptácích a také kreativní dílnu s výrobou semínkových bábovek se skřítky Chytromilem a Neznalínem pro předškolní děti připravily lektorky
Markéta Navrátilová a Monika Blechová.
Videa s tipy a návody pro rodiče s malými dětmi připravují lektorky center pro předškolní děti DDM Praha 4 – Hobby centrum 4.

Více na HC4online.cz

#nezastavujeme#hc4online#hc4#hobbycentrum4#cpd#StayHome#WithMeAutoři: DDM Praha 4 – Hobby centrum 4