Koloběh vody (vzdělávací pomůcka)

Den Země  Cesta vody a planeta Země

22. duben je Dnem Země. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970 a v současnosti probíhají každoročně oslavy ve více než 193 zemí světa. K této příležitosti probíhají nejrůznější aktivity, které mají připomenout člověku propojení se zemí a důležitostí péče o planetu. Lesníci vysazují s veřejností stromy, žáci se se školami účastní tematických výukových nebo terénních programů . My jsme si pro vás připravili dvě aktivity, které zvládnete hravě doma. Nejdříve se podíváme na zoubek koloběhu vody, kdy si připomeneme, jak to všechno funguje, a vytvoříme si názornou ukázku. Ve druhém videu využijeme staré noviny k výrobě planety Země. Nebude to nijak náročné, ale chvíli vám to zabere, jelikož tato výtvarná technika chce svůj čas jako vše. Díky tomu se vaše děti budou učit trpělivosti a pracovnímu postupu.

Tip: Až půjdete na jarní procházku, dívejte se nejen po krásách jara, ale také po odpadcích, které, když uvidíte, odnesete a roztřídíte do popelnice.Autoři: DDM ASTRA Zlín