HC4: Velikonoční pondělí

Kreativní motivační video pro děti z Centra pro předškolní děti Vodníček, které s láskou vytváří a rozesílají v době karantény lektorky DDM Praha 4 – Hobby centrum 4 Katka Bubeníková a Eva Kozubová (více inspirací na www.hc4online.cz).


#nezastavujeme #hc4online #hc4 #hobbycentrum4 #cpd #StayHome #WithMeAutoři: DDM Praha 4 – Hobby centrum 4