Multimédia I.

Baví tě fotit? Připravila jsem fotografickou výzvu s prvním tematickým zaměřením, které rozvíjí fotografické vidění. 
Nejlepší fotografie budou zařazené do soutěže a vystaveny v online galerii.
Čas na odevzdání je do konce dubna 2020.
 Autoři: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy