Hry s jednou kostkou

 

Začínající hráč vezme jednu kostku a hodí ji na stůl. Padne-li mu jednička, musí předat kostku dalšímu v pořadí. Jestliže mu padlo cokoliv jiného, pokračuje v házení a hodnoty jednotlivých hodů sčítá. Padne-li mu ovšem jednička, musí okamžitě předat kostku, a to bez nároku na body. Může se ovšem kdykoliv sám rozhodnout, že přeruší úspěšnou sérii hodů, a připsat si tak získané body na své konto. Hráč, který jako první dosáhne sta bodů, vyhrál.


Holý vrabec

Hází se jednou kostkou z kelímku. Hráč nehází za sebe, ale za svého souseda po levici. Zatřepe kostkou v kelímku a převrhne ho na stůl tak, aby kostka zůstala pod kelímkem. Hráč po jeho levici pak kelímek zdvihne a zapíše si na své konto hodnotu vržené kostky. Výjimkou ovšem je padne-li jednička, tzv. holý vrabec. V tom případě si hráč, který házel, odečte jeden bod. Po pěti až deseti kolech – lepší je dohodnout na začátku hry :-) se body sečtou a hráč s nejnižším počtem bodů obdrží honosný titul holý vrabec.


Hromadění

Každý hráč má šest počítacích známek. Hráči jeden po druhém hází kostkou. Kdo hodí jedničku, musí dát známku spoluhráči po své levici. Hodí-li dvojku, musí dát známku spoluhráči po pravici. Při trojce musí dát známku doprostřed stolu. Ostatní čísla nemají na hru vliv. Hráč, kterému nezůstala žádná známka, zůstává i nadále ve hře. Vyhrává ten, kdo umístí poslední známku doprostřed stolu.


Malé počty – Matematika

Každý hráč má sérii pěti hodů. Hodnoty prvních dvou hodů sečte a od tohoto součtu odečte hodnotu třetího hodu. Jestliže v tuto chvíli dosáhl záporného výsledku nebo nuly, vypadává ze hry. V opačném případě hází počtvrté, a tímto číslem násobí dosavadní výsledek. Posledním hodem pak tento součin vydělí. Komu vyšlo po závěrečném dělení nejvyšší číslo, zvítězil.


Mařenka

Hraje se ve dvou variantách a to Mařenka zepředu a Mařenka zezadu. Každý hráč má šest hodů. Do celkového skóre se mu započítávají jen hody, totožné hodnoty s pořadím. Při prvním hodu tedy 1, při druhém 2 atd. U varianty Mařenka zezadu neplatí vrchní strana kostky, ale strana ležící na stole. Vyhrává hráč, který jako první dosáhne nebo překročí hranici 21 bodů.


Na čísla

Nejlépe se hraje v šesti. Každý hráč si vybere jedno číslo kostky (každý hráč jiné). Pak začne jeden po druhém házet kostkou. Každý hodí dvakrát po sobě. Prvním hodem se dozví, kolik počítacích dřívek má dostat. Druhý hod pak určuje od kterého hráče – proto má každý své číslo :-).


Nebe peklo

Jeden z hráčů určí počet kol ( cca 5 až 10) například tak, že hodí kostkou a přičte 4. Pak jeden hráč po druhém hází kostkou a zapisuje si získané body. Body se počítají tak, že horní číslo kostky (nebe), znamená desítky. Spodní číslo (peklo) pak jednotky. Takže kdo hodil dvojku, má 25 bodů. Po odehrání určeného počtu kol se body sečtou, hráč s nejvyšším součtem je vítěz. Zajímavější je pak varianta se dvěma kostkami. Na jedné kostce platí vrchní číslo a určuje desítky, zatímco na druhé platí spodní číslo, které určuje jednotky. Je potřeba mít jasně odlišitelné kostky, aby se první a druhá definovaly před samotným hodem, případně je možné házet postupně či jednou kostkou dvakrát.


O dřívka

Na začátku hry napíše každý z hráčů na lístek svůj odhad konečného součtu všech hodů kostkou. Tento lístek umístí s jedním počítacím dřívkem doprostřed stolu. Každý z hráčů pak postupně hází kostkou a jednotlivé hody se sčítají. Poté, co kostka obejde dvakrát okolo stolu, mohou hráči na svém lístku opravit původní odhad. Musí však přiložit do banku ještě jedno počítací dřívko. Pak každý hráč hodí ještě jednou kostkou, přičemž se vržené hodnoty dále přičítají k předchozím. Nakonec se zjistí, kdo byl se svým odhadem nejblíže skutečnosti a ten získá všechna dřívka z banku. V případě shodného nejlepšího odhadu více hráčů se tito o bank podělí. Nelze-li rozdělit bank přesně, zůstane přebytek jako základ na další hru.

No a na závěr bych rád upozornil, že člověka více než výhra dvaceti dřívek určitě mnohem více potěší třeba 20 Kč :-).


Škrtání čísel

Je to jedna z nejprostších her s kostkou a hodí se zejména pro menší děti. Každý hráč si napíše na lístek čísla od jedné do šesti. Hráč po hráči pak hází kostkou. Číslo, které nám padne, smíme na svém lístku přeškrtnout. Kdo přeškrtá všechna čísla, odstupuje ze hry. Poslední hráč, který zůstane ve hře, vezme pak prvního odstoupivšího na záda a oběhne s ním jeho čestné kolečko (např. kolem stolu, u kterého se hrálo).

 

 Autoři: Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec