Parádní věda 2 – Sublimace

Sublimace? Co to je? 

Tento pokus jsme za vás vyzkoušeli my, neboť nepatří mezi jedny z těch pokusů, které by bylo možné provádět doma zcela bezpečně. Pokud však dočtete do konce, dozvíte se, jak udělat doma bezpečnou obměnu tohoto pokusu. 

Sublimace jódu! Efektní a efektivní pokus, který známe snad všichni. Je ale pravdou, co se o jódu říká? 

Sublimace je změna pevného skupenství na skupenství plynné. Desublimace je pak jev opačný. Na videu uvidíte sublimaci jodu. Jedná se o separační techniku. Proč separační? Jód je prvek ze skupiny halogenů známý pod značkou I. Věděli jste, že má i svůj den? 6. března je Den jódu! Tato tmavě fialová látka za určité zvýšené teploty sublimuje, to už víme, výpary jódu jsou však velmi nebezpečné! Na videu vidíte, jak vznikají působivé páry jódu, které však opět mění své skupenství na dně kádinky z vnější strany. Je to způsobeno tím, že kádinka naplněná vodou ochladí páry jódu, zároveň je však skvělým víkem Erlenmayerovy baňky, takže jedovaté výpary nemohou uniknout do ovzduší a ochlazením desublimují. Vzniklé „krápníky“ jódu jsou pak přečištěným jódem, který se tímto procesem separoval od nečistot. 

Jak je to ale s tou sublimací jódu? 

Schopnost sublimovat má prakticky každá látka za správného poměru teploty a tlaku. Náš pokus nedovoluje možnost kapalného jódu, čímž vyvolává domněnku, že jód v kapalném skupenství neexistuje. To ale není pravda! Pokud bychom použili porézní podložku a jódem při pokusu pohybovali, zanechal by stopu, což by bylo jasným důkazem o existenci  kapalného ódu. Nenechte se tedy zmýlit. 

Sublimaci můžete vyzkoušet i vy doma, akorát místo jódu zvolíte černý či zelený čaj anebo kávu. A co budete sublimovat? No přeci kofein. Zkuste to, pokus je naprosto identický. Kofeinu, který se vám utvoří zespodu horní nádoby, se hlavně nepředávkujte. Maximální doporučená denní dávka je 300 mg! 10 gramů může být smrtelných!Autoři: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy