QR kódy

QR kódy se používají k rychlému přenosu určité informace do mobilního zařízení tabletu nebo telefonu. Lze si s nimi užít spousta legrace.

Nejprve QR kódy rozstříhejte a rozvěste nebo poshovávejte po areálu nebo bytě. Každé dítě (nebo skupinka) dostane papír a tužku na správné odpovědi. V telefonu nebo tabletu musí mít staženou čtečku QR kódů.
Děti QR kódy hledají a díky čtečce si přečtou otázku, na kterou na svůj papír odpoví. Buď mají na hledání a odpovědi časový limit nebo počkáme, až najdou otázky všichni a zkontrolujeme. Kdo odpoví na nejvíce otázek správně, je vítěz.


Správné odpovědi na otázky jsou:
 

 1. Mají morčata ocásek?  NE
 2. Jsou osmáci všežravci, nebo BÝLOŽRAVCI?
 3. Musí si hlodavci pravidelně obrušovat zuby?   ANO
 4. Smějí morčata a křečci jíst měkké čerstvé pečivo?   NE
 5. Mají hadi páteř?  ANO
 6. Kolik nohou má pavouk?   8
 7. Svlékají se hadi pravidelně z kůže?  ANO
 8. Může slepýšovi křehkému upadnout ocásek?  ANO
 9. Leguán zelený žije v norách anebo NA STROMECH?
 10. Mají suchozemské želvy plovací blány?   NE
 11. Má kajman brýlový ploutve?   NE
 12. Z jaké země pochází želva nádherná?   USA
 13. Může želva vylézt ze svého krunýře?   NE
 14. Na jaké číslo zavoláte, když hoří?   150 HASIČI
 15. Jakou barvu má nádoba na třídění papíru?   MODROU
 16. Jak dlouho se v přírodě rozkládá dětská plena?   250 LET

Autor: https://www.mddmostrov.cz/

 Autoři: Městský dům dětí a mládeže Ostrov