Parádní věda 12 – Lávová lampa

Notoricky známý pokus, který nesmí chybět ani u PaVědy, se jmenuje lávová lampa. Vlastně se nejedná o lampu a už vůbec ne o lávu. Svým chováním však toto slovní spojení metaforicky atakuje. Výroba lávové lampy je snadná, tak hurá do obchodu nakoupit ingredience a jdeme na to!
Co je na lávovou lampu potřeba? Olej, voda, barvivo a šumivá tableta. 

Sledujte video a řiďte se instrukcemi, které začínají právě teď. Do vysoké užší ideálně skleněné nádoby nalejte olej tak, aby zabíral zhruba ⅔ zvolené nádoby. Vodu, kterou nádobu dolejete, nejprve obarvěte potravinářským barvivem. Ideálně nějakou výraznou barvičkou, která bude pěkně vidět a zároveň bude mít kontrast s barvou oleje. Obarvenou vodu nalejte do nádoby. Voda bude tvořit zhruba ⅓ celé nádoby, tudíž teď bychom měli mít nádobu plnou. Co se nám to ale stalo? Voda klesla ke dnu, i když jsme ji lili až po oleji? A proč se tyto dvě tekutiny nesmíchaly? Proč voda zaujímá parciálně tvar koule? Pojďme se nejprve podívat na to, proč voda klesla dolů. Odpověď je jednoduchá. Voda má obecně větší hustotu než olej, což znamená, že je těžší, a proto nám klesá ke dnu. Olej je hydrofobní látkou, tudíž odpuzuje vodu, a proto o oleji a vodě můžeme mluvit jako o emulzi, což obecně znamená směsice dvou nemísitelných kapalin, kde viditelně rozeznáme, kde se která látka nachází a mezi těmito dvěma kapalinami je jasná hranice. Tyto kapaliny se tedy vzájemně nesměšují. Voda při průchodu olejem tvoří koule, neboť chce zaujmout v co největším povrchu co nejmenší objem, což je logické. 

Do takto připravené nádoby už stačí vhodit jen šumivou tabletu, která se dostane až do obarvené vody, kde se začne rozpouštět. Co se začne dít pak? 

Vzniklý oxid uhličitý rozpuštěním tablety obalí kapičky vody, které unáší směrem vzhůru skrz olej. Až se však dostane oxid uhličitý na hladinu do ovzduší, kapičky vody opět opouští, a ty díky své hustotě klesají zpátky ke dnu. Když máme vodu pěkně obarvenou, vidíme kapičky klesající dolů skrz olej. A to je celý princip naší lávové lampy. 

Tak co, zkusíte si ji doma?Autoři: Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy