Dramatické hry pro celou rodinu

Pokud máte v rodině chuť a čas, můžete si vyzkoušet zahrát některou z her, které pro vás uvádíme níže.

Balet
Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: do 60 min
Hráči: dvojice
Pomůcky: zdroj hudby

Balet je umění, které má zcela přesné zákonitosti. Různé stavy, pocity, nálady, myšlenky lze zpravidla vyjádřit jedním gestem, pohybem. Protože toto vyjádření neznáme, často hledíme poněkud zmateně na to, co se před námi odehrává. Myslíme si, že na provedení něčeho takového nám chybí fantazie a zkušenost, bojíme se. Přitom to vlastně stačí jen zkusit. Hráči se rozdělí do dvojic, pokud možno smíšených. Jednotlivým dvojicím se postupně přidělují scény, které mají zahrát a předvést ostatním. Poté dostanou 1 minutu na přípravu, během které se mohou i upravit na vystoupení. V další minutě předvádí za zvuků hudby to, co mají. Vhodné je upozornit, že balet je němý a není to ani pouhá pantomima. Ostatní dvojice pak hádají, co jim bylo předváděno.

Bláznivý kreslíř
Druh: umělecká
Místo: s pevnou podložkou
Délka: do 30 min
Hráči: dvě skupiny
Pomůcky: velký papír, kreslivo

Pro každou skupinu zavěsíme na stěnu velký papír (balicí apod.), nejlépe proti sobě. Každá skupina dostane barevné křídy a oznámí vedoucímu hry, co bude kreslit (např. obytný dům, medvěda, louku atd.). Na znamení jdou první hráči z obou skupin k papíru a začnou kreslit. Každý smí nakreslit jen 3 čáry. Když jsou hotovi, jdou další, ale každý smí nakreslit vždycky jen 3 čáry. Hra pokračuje, dokud se nevystřídají všichni z obou skupin. Vyhrává nejlepší kresba.

Malované písničky
Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: do 60 min
Hráči: skupiny
Pomůcky: fixy nebo tužky

Každé družstvo vždy vyšle jednoho zástupce. Tomu je ukázán název písničky. Tuto písničku má pak pomocí kresby oznámit zbylým členům družstva. To družstvo, které pozná, o jakou písničku jde, ji musí začít zpívat. Nejrychlejší družstvo získává bod. V případě, že nelze rozhodnout, které družstvo začalo písničku zpívat dříve, dostávají bod obě družstva. Hraje se podle dohody – např. do získání 5 bodů atd.

Na čáry
Druh: umělecká
Místo: kdekoli
Délka: do 15 min
Hráči: dohromady
Pomůcky: papír a tužka pro každého

Každý hráč má list papíru a tužku. Na dané znamení nakreslí každý na svůj papír libovolnou klikatou čáru a přidá list svému sousedu po pravé straně. Úkolem každého je doplnit čáru, kterou nakreslil jeho soused tak, aby vznikl obrázek, který něco představuje. Opět uspořádáme výstavu kreseb a vyhodnotíme nejlepší.Autoři: Středisko volného času Pohořelice