Rodinná hra „O poklad Hotelu Pfann”

Pracovníci Střediska volného času Pohořelice připravili v této nelehké době plné zákazů a omezení hru, jejíž hlavním smyslem je aktivně a podnětně strávit volný čas. Děti společně s rodiči mohou vyrazit na krátkou procházku po Pohořelicích, při které budou plnit 12 úkolů. Úkoly vás zavedou do různých zákoutí města. Jednotlivé zastavení přibližují naše nejvýznamnější historické památky. Díky této hře dostávají Pohořelice úplně jiný rozměr. Hra seznámí hráče s několika historickými momenty, které vytváří průsečík minulosti a současnosti...
Hra je přizpůsobena dnešní společenské situaci, kdy je vyžadována bezkontaktnost, neshlukování a omezení společenského styku. Hrát hru můžete kdykoliv, procházení stanovišť není organizováno, pro zážitek ze hry se můžete rozhodnout v jakoukoliv dobu dle vaší potřeby a možností.

Kde získat mapu s úkoly:
Podklady pro hru získáš zde: soubor ke stažení nebo soubor nahraješ do mobilu pomocí QR kódu.


Dále nabízíme další možnost vyzvednutí mapy ze speciálního boxu, který je umístěn na plotě SVČ Dlouhá 39.
Důležité: Mapu s úkoly (2 stránky) vytiskni a vezmi s sebou, nezapomeň na tužku.

Odměna: Vyplněnou tajenku opatřenou kontaktním údajem vhoďte do schránky SVČ Dlouhá 39. Prvních 30 účastníků odměníme. Uvítáme, když nám zašlete fotografii pořízenou během hry.Autoři: Středisko volného času Pohořelice