Rodinná hra „Cesta za padajícím listím”

Pracovníci Střediska volného času Pohořelice připravili po úspěšné hře „O poklad Hotelu Pfann“ další hru, jejíž hlavním smyslem je aktivně a podnětně strávit volný čas. Máme tu podzim, příroda všude kolem nás rozehrála svůj barevný koncert, a proto přicházíme s hrou „Cesta za padajícím listím“. Hra vás zavede do podzimní přírody, která vám ukáže své krásy. Ze hry můžete načerpat spoustu zajímavé podzimní inspirace, vědomostí a krásných zážitků s rodinou. Prostřednictvím hry mohou děti společně s rodiči vyrazit na procházku po okolí města Pohořelic (3,5 km), kde jsou připraveny úkoly výtvarného, dovednostního a poznávacích charakteru.

Běžná procházka přírodou se díky této hře dostává na úplně jinou úroveň, zároveň bude bezpečná a bezkontaktní. Hra je přizpůsobena dnešní společenské situaci, kdy je vyžadováno neshlukování a omezení společenského kontaktu. Hrát hru můžete kdykoliv, procházení stanovišť není organizováno, pro zážitek ze hry se můžete rozhodnout v jakoukoliv dobu dle vaší potřeby a možností.

Plán hry, pravidla a kompletní informace ke stažení zde. 

Další informace a fotografie stanovišť naleznete na našem Facebooku.

Užijte si hru, spoustu zážitků přejí pracovníci SVČ Pohořelice.Autoři: Středisko volného času Pohořelice