Kolíčkoví maňásci

Co potřebujeme:

Mladším dětem můžeme dát k dispozici šablonku kolečka, starší děti to zvládnou celé samostatně. Nezapomeňte, že spodní část kolečka bude menší než ta horní : ) Dál vám pomohou fotografie z činnosti dětí.

Pomůžeme jen s přichycením vlasů pomocí kancelářské sešívačky.

Pak si děti ve dvojicích připraví krátkou scénku se svými nově vzniklými loutkami a zahrají ji ostatním, kteří si zahrají na diváky. Děti mohou využít přehrání vtipu nebo rozhovoru v cizím jazyce. Osvědčilo se mi, když od začátku pracovaly děti ve dvojicích a věděly, co je čeká. Někteří totiž vyrobily své kolíčkové hrdiny přesně k zvolenému ději.

Práce děti velmi bavila a s kolíčky si užily mnoho legrace.

 Autoři: Dům dětí a mládeže Sokolov