Pozorování přírody – změny v jarní přírodě

Zdravíme všechny děti i jejich rodiče.
Přinášíme vám příspěvky k dobrovolnému pozorování a zkoumání přírody, tentokrát na téma Změny v jarní přírodě.
Prudké oteplení před Velikonocemi způsobilo, že se příroda urychleně nastartovala a už ani nestíháme sledovat, co je nového. Pokusíme se vám průběh změn částečně zrekapitulovat. "Zelená se tráva ..." je název písničky týkající se fotbalu, ale tráva se skutečně zelená. Aby mohla růst a více se zelenat, na to je potřeba déšť. Ten dlouho nepřicházel, ale snad zaprší. Stromy jsou na tom lépe, protože mají hlubší kořeny, které si vláhu dokáží nasát z větší hloubky půdy. Některé stromy a keře nejprve vystrkují lístečky, říkáme, že se rozpouštějí (vrby, břízy, buk), jiné nejprve nakvétají (ovocné stromy – špendlíky, švestky, hrušně, třešně, ale i sakury, magnolie nebo javory), jiné rozkvétají a zároveň vypouštějí i listy (jírovec maďal neboli kaštan). Duby, jasany nebo ořešáky jsou zatím v pupenech, jsou pozdnější a čekají na vláhu. U lesů již kvetou trnky a společně se "špendlíky ", švestkami a třešní ptačkou prozařují zelenající se krajinu.
V lese v bylinném patru nakvétají červenofialové dymnivky duté, žluté sasanky pryskyřníkovité, bílé ptačince velkokvěté a co nevidět vykvete také bílý vzácný áron plamatý.
Nejenom rostliny a stromy se začínají probouzet, ale i ptáci již zakládají svá hnízda, stačí se projít parkem a uvidíte jich spousty (špačky, sýkory, kosáky, drozdy, pěnkavy, budníčky, strnady, brhlíky, vrabce, hrdličky, zvonohlíky ...). I hmyzí samičky již snášejí vajíčka (majka fialová) a vosíci si na travinách opravují loňská hnízdečka.
V přírodě lze zkoumat i horniny, na spoustě míst se nacházejí tzv. "výhozy" hornin v podobě tajemných skalek, na některých místech lze najít třeba i zkameněliny, jen je potřeba se pozorně dívat...

Věříme, že si úkoly i výlet do přírody užijete, a pokud se vám podaří něco nafotit, pošlete nám fotografie na email a.aberlova@ddm-mt.cz.

Co všechno můžete pozorovat:
BŘÍZA, BUK, MAGNOLIE, ŠPENDLÍKY, KVĚTY JAVORU MLÉČE, BŘÍZA, ZPÍVAJÍCÍ ZVONOHLÍK ZAHRADNÍ, KAŠTAN (JÍROVEC MAĎAL), BUK, ŠPAČEK OBECNÝ, ŠPAČKOVA HNÍZDNÍ DUTINA (LÍPA), LIŠEJNÍKY NA SUCHÉ VĚTVIČCE, PUPENY DUBU, NAKVÉTAJÍCÍ TŘEŠEŇ, LÍSTEČKY HABRU, PTAČINEC VELKOKVĚTÝ, DYMNIVKA DUTÁ, LISTY ÁRONU PLAMATÉHO, RŮŽICE LILIE ZLATOHLAVÉ, AMBIFOLITOVÁ SKALKA, KVETOUCÍ TRNKY, KVETOUCÍ VRBA JÍVA, SAMIČKA MAJKY FIALOVÉ SNÁŠÍ VAJÍČKA NA TRAVINY, OTISK PLŽE (LIMA )STARÉ HNÍZDO VOSÍKAAutoři: Dům dětí a mládeže Moravská Třebová