Pozorování přírody – jarní aspekt a zlatý luh

Zdravíme všechny děti i jejich rodiče.
Přinášíme vám příspěvky k dobrovolnému pozorování a zkoumání přírody, tentokrát na téma Jarní aspekt a zlatý luh. Teplé počasí po velikonočních svátcích přírodu přímo nakoplo. Krajina se začíná najednou měnit. V lesích nastává tzv. "jarní aspekt", to znamená, že se všude z pupenů vyklubaly zelené mladé lístečky a na jehličnanech vyrůstají nové větvičky. Lesy tak dostávají úplně novou, krásnější podobu lahodící oku. Okraje lesů, hájků nebo mezí osvěžují bílé pásy rozkvetlých trnek, třešní a v zahradách nakvétají ovocné stromy.

Také louky a pastviny se mění. Pokrývají se žlutými koberci pampelišek a tomu se říká "zlatý luh". Na polích se začíná objevovat první osení a barví krajinu z hnědé na zelenou. Ozimé řepky naseté na podzim zase pozvolna mění zelená pole ve žluté. Včelky a spousta jiného hmyzu budou mít konečně dostatek bohaté pylové i nektarové pastvy. Začínají se objevovat také první motýli, kteří přečkali zimu v kuklách a v teplém jarním počasí se vyklubali na svět. Objevil se překvapivě brzy třeba vzácný otakárek ovocný (viz obr.)

Z tůní, lesních rybníčků i z rybníků se začíná ozývat skřehotání žab a na mělčinách se objevují jejich snůšky vajíček, ze kterých se brzy vylíhnou pulci. Konečně zapršelo a v lesích se objevují i černožlutí mloci, kteří se stahují do lesních mokřin a do okolí lesních potůčků, aby se zde mohli rozmnožovat. Pokud dostatečně naprší a udělají se v lesích kalužiny, můžeme v nich uvidět i některého z našich čolků.

Za slunného počasí můžeme na lesních pasekách a světlinách narazit na neškodného slepýše, ale i na nebezpečnou zmiji. Ale pozor – je jedovatá! Nechme ji raději na pokoji, však ona stejně uteče.

No a v ptačí říši je také živo! Ptáčci zakládají hnízda, některé samičky už sedí na vajíčkách a co nevidět budou mít první holátka.

V přírodě je to tak rozumně načasováno, že nejprve se olistí stromy a keře a naroste tráva, aby se mohly namnožit housenky, rozličné larvičky, brouci a jiná havěť, která potom slouží jako krmení pro holátka ptáků. 

Takže, směle do přírody, ať něco uvidíte, zažijete a něco nového nafotíte a objevíte jarní aspekt či zlatý luh, pošlete nám fotografie na email a.aberlova@ddm-mt.cz.

Co všechno můžete pozorovat:
JARNÍ ASPEKT, POČÁTEK JARNÍHO ASPEKTU, STŘEVLÍK VRÁSČITÝ, MLOK SKVRNITÝ, ZMIJE OBECNÁ, PRVOSENKA VYŠŠÍ, ROUŠKA NA LISTECH ČESNEKU MEDVĚDÍHO, ČESNEK MEDVĚDÍ, ŠUPINY KŮRY NA JAVORU KLENU, JAVOR KLEN, BAŽANKA VYTRVALÁ – LESNÍ DRUH, SEMENÁČKY JEDLIČKY A BUKU, HRACHOR – LECHA, OTAKÁREK OVOCNÝ, ROSNIČKA, PÁR ROPUCHY OBECNÉ

 

 

 Autoři: Dům dětí a mládeže Moravská Třebová