Raketa

Raketa poháněná vzduchem

Pomůcky: nafukovací balónek, lepící páska, nůžky, rolička od toaletního papíru, pevný provázek, papír a pastelky

1. Připravíme si pomůcky.
2. Napneme pevný provázek a přivážeme jej (např. mezi kličkou od okna a klikou místnosti).
3. Nafoukneme balónek, konec nezavazujeme.
4. Poprosíme asistenta, aby nám přilepil pomocí izolepy roličku od toaletního papíru na balónek (kdo chce mít raketu krásnější, může si ji dopředu nakreslit na papír, vybarvit a vystřiženou nalepit na roličku).

5. Roličkou prostrčíme konec provázku, otvor na nafukování má směřovat opačným směrem, než kam raketa "poletí".

6. Pustíme nafouknutý balónek a sledujeme co se stane...

Proč se tomu tak děje?

Můžeme i závodit !

 

 

 Autoři: Dům dětí a mládeže Domino Domažlice