Přiřaď pohádkové obrázky

Přiřaď pohádkové obrázky k sobě. Podle pořadí čísel pak sestav z písmenek slovo.

 



Autoři: SVČ Boskovice